Noticias

En Bon Any Fruites nos hemos propuesto luchar con todas nuestros recursos contra el COVID y sus consecuencias. Juntos lo conseguiremos.

Microorganismes que trobes als aliments

Microorganismes que trobes als aliments

Existeixen vàries raons per les quals poden aparèixer microorganismes als aliments. Quan, per exemple, no presenten la forma o el color que pertocaria és un senyal que alguna cosa no està bé i hem d’anar alerta, ja que pot afectar la nostra salut. També pot influir el...
Microorganismos que puedes encontrar en los alimentos

Microorganismos que puedes encontrar en los alimentos

Existen varias razones por las que pueden aparecer microorganismos en los alimentos. Cuando, por ejemplo, no presentan la forma o el color que deberían es una señal de que algo no está bien y debemos ir con cuidado, ya que puede afectar a nuestra salud. También puede...
La importància de conservar correctament els aliments

La importància de conservar correctament els aliments

En aquest article, incidirem sobre la importància de conservar correctament els aliments. Vegem perquè és tan rellevant aquest aspecte. Si es conserven correctament els aliments, existeix un menor risc d’intoxicació alimentària. Per aquest motiu, és molt important...
La importancia de conservar correctamente los alimentos

La importancia de conservar correctamente los alimentos

En este artículo, vamos a incidir sobre la importancia de conservar correctamente los alimentos. Veamos porqué es tan relevante este aspecto. Si se conservan correctamente los alimentos, existe un menor riesgo de intoxicación alimentaria. Por ese motivo, es muy...
Evitar les intoxicacions alimentàries a la cuina

Evitar les intoxicacions alimentàries a la cuina

En el món que vivim estem envoltats de bacteris i microorganismes, sobretot en l’àmbit de l’alimentació, així és que cal tenir especial cura i no córrer el risc d’intoxicar-se a causa d’una salsa o un aliment en mal estat. En aquest article us...
Evitar las intoxicaciones alimentarias en la cocina

Evitar las intoxicaciones alimentarias en la cocina

En el mundo que vivimos estamos rodeados de bacterias y microorganismos, sobre todo en el ámbito de la alimentación, por lo que hay que tener especial cuidado y no correr el riesgo de intoxicarse por culpa de una salsa o un alimento en mal estado. En este artículo os...