Propiedades

Las propiedades y los beneficios de nuestros productos son incontables, por eso compartimos contigo cada uno de ellos, para que no te pierdas ninguna de sus ventajas.

Beneficis de les maduixes

Beneficis de les maduixes

Les maduixes silvestres són originàries d’Europa, concretament de la regió dels Alps. Sembla que la maduixa va començar a ser conreada a França al segle XV i al segle XVIII a Espanya, de fet, van ser els espanyols, portuguesos i anglesos els que la van expandir...
Beneficios de las fresas

Beneficios de las fresas

Las fresas silvestres son originarias de Europa, concretamente de la región de los Alpes. Parece que la fresa comenzó a ser cultivada en Francia en el siglo XV y en el siglo XVIII en España. Fueron los españoles, portugueses e ingleses los que la expandieron por toda...
Beneficis de la ceba

Beneficis de la ceba

Els beneficis de la ceba formen part de la cultura i el saber popular de moltes generacions, ja que el seu origen es remunta a èpoques molt llunyanes. Respecte de la zona d’origen, molts investigadors pensen que la ceba procedeix d’Àsia Central, però, en realitat,...
Beneficios de la cebolla

Beneficios de la cebolla

Los beneficios de la cebolla forman parte de la cultura y el saber popular de muchas generaciones, pues su origen se remonta a épocas muy lejanas. Respecto a la zona de origen, muchos investigadores creen que la cebolla procede de Asia Central, pero, en realidad,...
Beneficis del plàtan

Beneficis del plàtan

Origen L’origen del plàtan es situa en el sud-est d’Àsia, des d’on van arribar els primers plataners a les Illes Canàries a principis de segle XVI. Gràcies als indiscutibles beneficis del plàtan, aquesta fruita, a poc a poc, s’expandí i es convertí...
Beneficios del plátano

Beneficios del plátano

Origen El origen del plátano se sitúa en el sudeste de Asia, desde donde llegaron las primeras plataneras a las islas Canarias a principios del siglo XVI. Gracias los indiscutibles beneficios del plátano, esta fruta, poco a poco, se fue expandiendo y convirtiéndose en...