L’actual model econòmic que durant moltes dècades ha determinat els nostres hàbits de consum està arribant a la seva fi. El cicle extreure -> produir -> desaprofitar no és compatible amb un entorn de recursos limitats. Tampoc ho és amb una societat cada pic més conscienciada amb el consum sostenible. L’Economia Circular pot ser la solució a aquest problema. Veiem amb més detall en què consisteix.

L’Economia Circular es basa en tres eixos: eliminar la generació de residus, mantenir els productes en ús i generar sistemes naturals. Es du a terme en dos cicles: cicles biològics i cicles tècnics. Els cicles biològics son aquells que fan referència als aliments i als materials de base biològica. Un exemple n’és el cotó. Aquí és quan es produeix el consum. Els cicles tècnics són aquells destinats a recuperar o restaurar els productes i materials resultants dels cicles biològics. Això s’aconsegueix mitjançant la reutilització, la reparació o el reciclatge.

La contribució de l’Economia Circular a l’Economia Social és molt destacable. El motiu és que el seu funcionament és aplicable a qualsevol escala. Es pot aplicar a particulars i empreses (grans i petites) a nivell global i local. A més, produeix canvis que incideixen directament sobre la salut del sistema. En són un exemple la creació de noves oportunitats econòmiques i els beneficis ambientals i socials.

L’objectiu, en definitiva, de l’Economia Circular és reconstruir aquells recursos que componen la nostra societat. Ens referim als recursos econòmics, productius, humans, socials i naturals.

COM APLIQUEM ELS PRINCIPIS DE L’ECONOMIA CIRCULAR

A Fruites Bon Any estem conscienciats i compromesos amb els principis de l’Economia Circular. De fet, els apliquem al llarg de tota la nostra cadena de treball. L’avançat disseny del nostre innovador model de treball facilita l’aprofitament dels productes en diferents cicles de consum. Així generem noves oportunitats per al mercat. Per la seva banda, aquest es veu reactivat de nou.

Les empreses del sector primari i de l’alimentació tenim la responsabilitat d’assumir l’important rol d’emprendre aquesta transició circular. A més, hem de donar exemple als consumidors d’un nou model més sostenible i rentable. I, finalment, hem d’inspirar a altres actors socials que també poden aportar el seu granet d’arena.

Així ho entenem a Fruites Bon Any. I, a més, actuem en conseqüència. Acceptem el nostre rol fonamental de model de negoci circular i de retorn. Des dels cultius fins a la logística, tot el nostre procés productiu s’ha regenerat per tal d’adaptar-se a un nou disseny més productiu i favorable per al sistema.

Però sabem que la implicació de tots els mecanismes del mercat i de tots els agents és necessària per tal d’aconseguir els objectius de l’Economia Circular. La col·laboració, els nous incentius, les noves normes ambientals i la necessitat de que aquestes siguin de caràcter internacional, el lideratge i un assequible accés al finançament són factors què determinaran l’èxit d’aquesta nova economia basada en els beneficis naturals i socials i favorable per a tothom, grans i petits, particulars i empreses.