La Responsabilitat Corporativa o RSC és un concepte sobre el qual tots hem sentit parlar, però en realitat no sempre sabem descriure. Així doncs, en aquest article explicarem en què consisteix i com Fruites Bonany desenvolupa la seva tasca en base a aquests principis.

L’RSC és la contribució activa i voluntària que fan les empreses, a través de les seves pràctiques, estratègies i gestions, a la millora dels drets humans i de l’entorn social, econòmic i ambiental amb l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat sumant aquest valor afegit a la seva estratègia.

Es tracta de valorar les conseqüències de les decisions que prenen les empreses respecte de les seves pròpies accions, visualitzant l’efecte futur que poden tenir sobre els seus treballadors, la resta de la comunitat i el nostre entorn, des del convenciment ètic i no des de la regularització legislativa. De fet, la Responsabilitat Corporativa no està regulada per cap llei; les empreses l’apliquen perquè així ho troben necessari.

Però el fet de que no estigui regulada per cap llei, no vol dir que l’RSC sigui anàrquica. Ben al contrari, perquè una empresa pugui dur a terme una correcta política de Responsabilitat Corporativa ha de complir amb la llei i tenir en compte una sèrie de factors.

FACTORS A TENIR EN COMPTE
  1. Conèixer l’entorn. Tota empresa que vulgui aplicar les pràctiques d’RSC, ha de conèixer l’estat del seu entorn, tant físic com social.
  2. Millorar l’entorn. Un pic valorat l’estat de l’entorn, l’empresa ha d’acceptar el compromís de millorar-lo, amb l’aplicació d’unes pràctiques que van més enllà d’allò estrictament legal.
  3. Facilitar la vida dels treballadors. Al cap i a la fi, les empreses les formen les persones; per això, una empresa no es podria considerar socialment responsable sense acceptar el compromís de posar a l’abast dels seus treballadors totes les facilitats necessàries per a la seva millora personal; com poden ser la conciliació familiar o un espai de treball adequat.
  4. Innovació. Les empreses s’han de comprometre en la recerca constant d’innovar en les seves pràctiques, què sempre estaran enfocades a l’aplicació de la Responsabilitat Corporativa.
LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA PRÀCTICA

Si per un moment heu pensat que tot això tan sols són bones paraules, què en realitat no tenen una aplicació pràctica, vos equivoqueu! De fet, l’aplicació de l’RSC és més viable del que podria semblar a primera vista i es pot dur a terme de diferents maneres. Veiem quines!

  1. Sostenibilitat. Podem crear una empresa socialment responsable comprometent-nos a desenvolupar la seva activitat de manera sostenible.
  2. Formació. Educació, formació i investigació són tres eixos sobre els quals podem basar la filosofia de la nostra empresa per tal de que aquesta respongui als principis de la Responsabilitat Corporativa.
  3. Transparència. Una gestió transparent de la nostra empresa és fonamental per generar confiança entre els treballadors i els clients, responent a un dels principis bàsics de l’RSC.
  4. Humanitat. Els recursos humans s’han de gestionar com humans, no com recursos. Així, és molt important no perdre de vista el fet de què treballem amb persones. Per tant, tant la contractació com les condicions de treball han de ser justes i respondre a un objectiu de foment de l’ocupació.
  5. Inversió. No hem de confondre una despesa amb una inversió. Sempre que els recursos econòmics de l’empresa estiguin al servei de la Responsabilitat Social, estarem prioritzant el benestar de la comunitat per damunt de l’enriquiment personal.
  6. Proveïdors. Sí, ells també poden formar part de la nostra estratègia d’RSC, ja que treballar amb proveïdors que comparteixin els nostres valors de responsabilitat social i dur a terme pràctiques justes de negociació, ens ajudarà a teixir una xarxa empresarial més productiva.
CONCLUSIÓ

Com podeu veure, són moltes les accions que es poden dur a terme per tal de desenvolupar la nostra activitat en un entorn sostenible econòmicament, ambiental i social. Però també els clients poden fer la seva aportació a un model de consum més sostenible. Així doncs, comprant a aquelles empreses compromeses amb les pràctiques de Responsabilitat Socials, tots hi podem contribuir. Per tant, a Fruites Bonany ho tenim clar i, per això, no tan sols ho apliquem a la nostra tasca diària, sinó que ens encanta contar-vos-ho, perquè la transparència és un dels nostres pilars i perquè vosaltres hi teniu molt a dir!