La història de Fruites Bonany

La història de Fruites Bonany

La història de Fruites Bonany es remunta 50 anys enrere, quan Jordi Vanrell Monroig va posar els fonaments del que avui és Fruites Bonany. Vanrell estava arrelat al poble de Petra, una zona amb molta tradició agrícola. Allà va començar la seva activitat comercial. Es...
L’Economia Circular

L’Economia Circular

L’actual model econòmic que durant moltes dècades ha determinat els nostres hàbits de consum està arribant a la seva fi. El cicle extreure -> produir -> desaprofitar no és compatible amb un entorn de recursos limitats. Tampoc ho és amb una societat cada pic més...