Diferències entre la farina integral i la farina blanca

Diferències entre la farina integral i la farina blanca

Existeixen una sèrie de diferències entre la farina integral i la farina blanca què poden tenir un notable efecte en el nostre organisme. La farina blanca està composta per l’endosperma -o el nucli-. Aquest està format per proteïnes insolubles (el gluten) i...
Diferencias entre la harina integral y la harina blanca

Diferencias entre la harina integral y la harina blanca

Existen una serie de diferencias entre la harina integral y la harina blanca que pueden tener un notable efecto en nuestro organismo. La harina blanca está compuesta por el endospermo –o el núcleo–. Éste está formado por proteínas insolubles (el gluten) y azúcares...