L’Economia Circular

L’Economia Circular

L’actual model econòmic que durant moltes dècades ha determinat els nostres hàbits de consum està arribant a la seva fi. El cicle extreure -> produir -> desaprofitar no és compatible amb un entorn de recursos limitats. Tampoc ho és amb una societat cada pic més...